แนะนำตัวเอง

ผู้จัดทำ  ครูนิตยา  อินชาญ   โรงเรียนบ้านในเมือง  อ.พิชัย  จ.อุตรดิตถ์

อีเมล์  inchan_nit@hotmail.com

 

Advertisements
%d bloggers like this: