ถามตอบจากครู

 

 

   ให้นักเรียนบอกชื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล มาอย่างน้อย 5 ชิ้น

Advertisements
 1. คุณครูคะทำอะไรอยู่คะ

 2. ด.ญ. สุพัตรา เสมน้อย ป.4/3

  อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  1เเผ่นซีดี
  2เครืองพิมพ์
  3แฟลชไดรฟ์
  4กล้องดิจิทัล
  5แผ่นดิสก์

 3. ด.ญ.ภัชราภรณ์ ทองอู๋ ป. 4/3 เลขที่ 20

  เเผ่นดิสก์
  เเผ่นซีดี
  ฮาร์ดดิสภายใน CPU
  เเฟลชไดรฟ์
  ฮาร์ดดิสภายนอก

  1. ช่วยให้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างสะดวกรวดเร็ว โดยใช้โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์หรือในรูปของ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

  2. ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจำนวนมหาศาล ซึ่งผลิตออกมาในแต่ละวัน
  3. ช่วยให้เก็บสารนิเทศไว้ในรูปที่สามารถเรียกใช้ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างสะดวก

  4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารนิเทศ เช่น ช่วยนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร ด้วยการช่วยคำนวณตัวเลขที่ยุ่งยาก ซับซ้อนซึ่งไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ด้วยมือ

  5. ช่วยให้สามารถจัดระบบอัตโนมัติเพื่อการเก็บ เรียกใช้และประมวลผลสารนิเทศ

 4. ด.ช.ภาณุพงศ์ วงศ์สมนึก ป.4/3เลขที่18

  อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล
  1.แฟลดไดรฟ์
  2.แผ่นดิสก์
  3.แผ่นซีดี
  4.ฮาร์ดดิส
  อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  1.คอมพิวเตอร์

  2.เครื่องพิมพ์

  3.สเเกนเนอร์

  4.กล้องดิจิทัล

 5. ด.ช.ภาณุพงศ์ วงศ์สมนึก ป.4/3เลขที่18

  อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล

 6. เด็กหญิงศรัณยพร สีหาราชป.4/3

  อูปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล

  1.แผ่นดิสก์
  2.แผ่นซีดี
  3.แฟลชไดรฟ์
  4.ฮาร์ดดิส
  5.ฮาร์ดดิสภายนอก

 7. ด.ช.ภูริพัฒน์ สุขสาด ป.4/4 เลขที่18

  อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล

  1.เเฟรชไดรฟ์

  2.เเผ่นดิสก์

  3.เเผ่นซีดี

  4.ฮาร์ดดิสภายใน cpu

  5.ฮาร์ดดิสภายนอก

  อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  1.คอมพิวเตอร์

  2.เครื่องพิมพ์

  3.สเเกนเนอร์

  4.กล้องดิจิทัล

 8. ชื่อ ด.ญ.วัชรินทร์ นะมาตคำ เลขที่ 21 ป.4/4

  ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยี
  1.ช่วยให้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างสะดวกรวดเร็ว โดยใช้โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์หรือรูปของสิ่งพิมพ์ต่างๆ
  2. ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจำนวนมหาศาล ซึ่่่่่งผลิตออกมาในแต่ละวัน
  3. ช่วยให้เก็บสารนิเทศไว้รุปที่สามารเรียกใช้ได้ครั้งแล้วครั้งเล่ษอย่างสะดวก
  4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารนิเทศ เช่น ช่วยนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร ด้วยการช่วยคำนวน
  ตัวเลขที่ยุ่งยาำก ซับซ้อนซึงไม่สามารทำให้สำเร็จได้ด้วยมือ
  5.ช่วยให้สามารถจัดระบบอัตโนมัติเพื่อการเก็บ เรียกใช้และประมวลผลการนิเทศ

 9. ดชนิวรรตน์ แม่นรัตน์ป4/4

  อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล

  1แผ่นซีดี

  2แผ่ดิสก์

  3ฮาร์ดดิส

  4ฮาร์ดดิสภายใน cpu

  5.เมมเมอรี่การ์ด

 10. ด.ญ พรนภัส ทองศัรจันทร์ 4/4 เลขที่24

  1ช่วยให้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างสะดวกรวดเร็วโดยโทรศัพย์
  2ค้นค้วาหาข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลในการทำงานโดยคอม
  3จัดเก็บภาพรูปและภาพวิดีโอโดยกล้องถ่ายรูป
  4รับแจ้งข่วสารรวดเร็วโดยวิทยุ
  5รับแจ้รข่าวสารและความบันเทิงดูละคร ฟังเพลง โดยโทรทัศน์

 11. ด.ญณัฏฐาภรณ์ ถนอมชาติ4/4 33

  1. ช่วยให้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างสะดวกรวดเร็ว โดยใช้โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์หรือในรูปของ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

  2. ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจำนวนมหาศาล ซึ่งผลิตออกมาในแต่ละวัน

  3. ช่วยให้เก็บสารนิเทศไว้ในรูปที่สามารถเรียกใช้ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างสะดวก

  4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารนิเทศ เช่น ช่วยนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร ด้วยการช่วยคำนวณตัวเลขที่ยุ่งยาก ซับซ้อนซึ่งไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ด้วยมือ
  5. ช่วยให้สามารถจัดระบบอัตโนมัติเพื่อการเก็บ เรียกใช้และประมวลผลสารนิเทศ

 12. อธิป สุขมูล ป. 4/4 เลขที่ 6

  . ช่วยให้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างสะดวกรวดเร็ว โดยใช้โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์หรือในรูปของ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

  2. ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจำนวนมหาศาล ซึ่งผลิตออกมาในแต่ละวัน
  3. ช่วยให้เก็บสารนิเทศไว้ในรูปที่สามารถเรียกใช้ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างสะดวก

  4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารนิเทศ เช่น ช่วยนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร ด้วยการช่วยคำนวณตัวเลขที่ยุ่งยาก ซับซ้อนซึ่งไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ด้วยมือ

  5. ช่วยให้สามารถจัดระบบอัตโนมัติเพื่อการเก็บ เรียกใช้และประมวลผลสารนิเทศ

 13. ด.ญนัฎฑาทิพย์ อยู่อ้น 4/4

  1. ช่วยให้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างสะดวกรวดเร็ว โดยใช้โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์หรือในรูปของ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

  2. ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจำนวนมหาศาล ซึ่งผลิตออกมาในแต่ละวัน

  3. ช่วยให้เก็บสารนิเทศไว้ในรูปที่สามารถเรียกใช้ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างสะดวก

  4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารนิเทศ เช่น ช่วยนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร ด้วยการช่วยคำนวณตัวเลขที่ยุ่งยาก ซับซ้อนซึ่งไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ด้วยมือ
  5. ช่วยให้สามารถจัดระบบอัตโนมัติเพื่อการเก็บ เรียกใช้และประมวลผลสารนิเทศ

 14. ด.ช.ภูริพัฒน์ สุขสาด ป.4/4 เลขที่18

  อุปกรฌ์ในการจัดเก็บข้อมูล
  1.แฟรชไดรฟ์
  2.แผ่นดิสภ์
  3.แผ่นซีดี
  4.ฮาร์ดดิสภายใน cpu
  5.ฮาร์ดดิสภายนอก

 15. อธิป สุขมูล ป. 4/4 เลขที่ 6

  1.เเฟรชไดรฟ์

  2.เเผ่นดิสก์

  3.เเผ่นซีดี

  4.ฮาร์ดดิสภายใน cpu

  5.ฮาร์ดดิสภายนอก

  อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  1.คอมพิวเตอร์

  2.เครื่องพิมพ์

  3.สเเกนเนอร์

  4.กล้องดิจิทัล

 16. ด.ญ. สุกัญญา นาคเอี่ยม 44 28

  อุปกรในการจัดเก็บข้อมูล
  1.แฟลดไดรฟ์
  2.แผ่นดิส
  3.แผ่นซีดี
  4.ฮาร์ดดิสภายใน
  5.ฮาร์ดดิสภายนอก
  อุปกรเทคโนโลยีสารสมเทศ
  1.คอม
  2.เครื่องพิม
  3.สแกนเนอร์
  4.กล้องดิจิทัล

 17. ด.ญ.วรรณพร ดีเพ็ง 4/4 เลขที่25

  อุปกรในการจัดเก็บข้อมูล
  1.แฟลดไดรฟ์
  2.แผ่นดิสก์
  3.แผ่นซีดี
  4.ฮาร์ดดิส
  5.เมมเมอรี่การ์ด

 18. ด.ญ พรนภัส ทองศีรจันทร์ 4/4 เลขที่ 24

  อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล
  1.แฟลด ไดรฟ์
  2.แผ่นดิสก์
  3.แผ่นซีดี
  4.ฮาร์ดดิส
  5.เมมเมอรี่การ์ด

 19. ด.ช.เกียรติคุณ แสนมีสุข เลขที่7 ป. 4 / 4

  อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล

  1.เเฟรชไดรฟ์

  2.เเผ่นดิสก์

  3.เเผ่นซีดี

  4.ฮาร์ดดิสภายใน cpu

  5.ฮาร์ดดิสภายนอก

  อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  1.คอมพิวเตอร์

  2.เครื่องพิมพ์

  3.สเเกนเนอร์

  4.กล้องดิจิทัล

 20. ด.ญอริสรา แจ้งสวะ 44 เลขที่29

  อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล
  1.แฟรชไดรฟ์
  2.แผ่นดิส
  3.แผ่นซีดี
  4.ฮาร์ดดิสภายนอก
  5.ฮาร์ดดิสภายใน
  อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  1.เครื่องพิมพ์
  2.คอมพิวเตอร์
  3.กล้องดิจิทัล
  4.สแกนเนอร์

 21. ด.ช.วรรณชนะ ถาวรโชติ เลขที่่1 ชั้้นป4/4

  อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล
  1ฮาร์ดดิส
  2เเผ่นซีดี
  3แแผ่นดิสก์
  4แแฟลดไดรฟ์
  5ฮาร์ดดิสภายในcpu

 22. อธิป สุขมูล ป. 4/4 เลขที่ 6

  อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล

  1.เเฟรชไดรฟ์

  2.เเผ่นดิสก์

  3.เเผ่นซีดี

  4.ฮาร์ดดิสภายใน cpu

  5.ฮาร์ดดิสภายนอก

  อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  1.คอมพิวเตอร์

  2.เครื่องพิมพ์

  3.สเเกนเนอร์

  4.กล้องดิจิทัล

 23. เด็ก สิทธิชัย ด้วงเฟื่อง ป4/4 14

  อุปกรฌ์ในการเก็บข้อมูล

  1 แฟลดไดรฟ์

  2 แผ่นซีดี

  3 แผ่นดิสก์

  4 ฮาร์ดดิส

  5 ฮาร์ดดิสภายนอก

 24. ด.ช. มานพชัย ชื่นชมเชย เลขที่ 16 ชั้น ป.4/4

  อุปกรในการจัดเก็บข้อมูล

  1 แฟลดไดรฟ์

  2 แผ่นซีดี

  3 แผ่นดิสก์

  4 ฮาร์ดดิส

  5 ฮาร์ดดิสภายนอก

 25. ชื่อ ด.ญ ฐิติกานต์ รอดคง 4/4

  ชื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี

  1. แผ่นดิส
  2. แฟลซไดร์
  3. แผ่นซีดี
  4. ฮาร์ดิส
  5. กล้องดิจิทัล

 26. ดญชนนิกานต์ ชูพันธ์ 4/4 32

  อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล ได้แก่

  1. ฮาร์ดดิสภายนอก

  2. เเผ่นซีดี

  3. เเฟรชไดรฟ์

  4.ฮาร์ดดิสภายใน CPU

  อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. สเเกนเนอร์

  2. กล้องดิจิทัล

  3.เครื่องพิมพ์

  4.คอมพิวเตอร์

 27. ด.ญนัฎฑาทิพย์ อยู่อ้น 4/4

  อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล

  1.เเฟรชไดรฟ์

  2.เเผ่นดิสก์

  3.เเผ่นซีดี

  4.ฮาร์ดดิสภายใน cpu

  5.ฮาร์ดดิสภายนอก

  อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. สเเกนเนอร์

  2. กล้องดิจิทัล

  3.เครื่องพิมพ์

  4.คอมพิวเตอร์

 28. ณัฏฐาภรณ์ ถนอมชาติ ป4/4 33

  อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล

  1.เเฟรชไดรฟ์

  2.เเผ่นดิสก์

  3.เเผ่นซีดี

  4.ฮาร์ดดิสภายใน cpu

  5.ฮาร์ดดิสภายนอก

  อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  1.คอมพิวเตอร์

  2.เครื่องพิมพ์

  3.สเเกนเนอร์

  4.กล้องดิจิทัล

 29. ด.ญ.พรนภา สามี 4/4 เลขที่ 31

  อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล

  1.เเฟรชไดรฟ์

  2.เเผ่นดิสก์

  3.เเผ่นซีดี

  4.ฮาร์ดดิสภายใน cpu

  5.ฮาร์ดดิสภายนอก

  อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  1.คอมพิวเตอร์

  2.เครื่องพิมพ์

  3.สเเกนเนอร์

  4.กล้องดิจิทัล

 30. ดญชนนิกานต์ ชูพันธ์ 4/4 32

  อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล

  1.เเฟรชไดรฟ์

  2.เเผ่นดิสก์

  3.เเผ่นซีดี

  4.ฮาร์ดดิสภายใน cpu

  5.ฮาร์ดดิสภายนอก

 31. ณัฏฐาภรณื ถนอมชาติ ป4/4 33

  อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล

  1.เเฟรชไดรฟ์

  2.เเผ่นดิสก์

  3.เเผ่นซีดี

  4.ฮาร์ดดิสภายใน cpu

 32. ด.ญ พัชรี จาดศรี ชั้น ป. ม4/2 เลขที่ 21

  อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล

  1.เเฟรชไดรฟ์

  2.เเผ่นดิสก์

  3.เเผ่นซีดี

  4.ฮาร์ดดิสภายใน cpu

  5.ฮาร์ดดิสภายนอก

  อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  1.คอมพิวเตอร์

  2.เครื่องพิมพ์

  3.สเเกนเนอร์

  4.กล้องดิจิทัล

 33. ขจรสัน บุญสมปอง เลขที่2

  1.ช่วยใหคิดต่อสื่อสารระหว่างกันยอย่างสะดวกรวดเร็วโดยใช่โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์หรือในรูปของสิ่่นพิมพ์ต่างๆ
  2.ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจำนวนหาศาลซึงผลิดออกมาในเเต่ ละวัน
  3.กล้องช่วยบันทึกภาพ

 34. ด.ช.ธีรภัทร มีอัฐมั่น ป.4/2 เลขที่1

  1.ช่วยให้กันคุยเเบบสะดวกสบายโดยใช้โทรศัพร์
  2.ค้นหาข้อมูลอย่างสะดวกโดยการใช้คอมพิวเตอร์
  3.กล้องช่วยบันทึกข้อมูลคือภาพ

 35. ศสิภาดา สุดทา 24 ป4/2

  อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล
  1.ช่วยให้เราสื่อสารกันได้ดี
  2.ช่วยคิดคำนวนประมวลผล
  3.ช่วยหาข้อมูลต่างๆ
  4.ช่วยให้หาข้อมูลได้ง่ายขึ้น
  5.ช่อยให้เราสะดวยสบาย

 36. ด.ช. จิรพัส ผาลาภ ชั้น ป. 4/2 เลขที่ 7

  1. ช่วยให้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างสะดวกรวดเร็ว โดยใช้โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์หรือในรูปของ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

  2. ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจำนวนมหาศาล ซึ่งผลิตออกมาในแต่ละวัน
  3. ช่วยให้เก็บสารนิเทศไว้ในรูปที่สามารถเรียกใช้ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างสะดวก

  4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารนิเทศ เช่น ช่วยนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร ด้วยการช่วยคำนวณตัวเลขที่ยุ่งยาก ซับซ้อนซึ่งไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ด้วยมือ

  5. ช่วยให้สามารถจัดระบบอัตโนมัติเพื่อการเก็บ เรียกใช้และประมวลผลสารนิเทศ

 37. ด.ช.สิทธิกร แตงแก้ว4/2 เลขที่5

  อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลมีการทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์นั้น เมื่อต้องการเก็บบันทึกข้อมูล หรือกลุ่มคำสั่งต่าง ๆ ไว้ใช้

  1แผ่นดิสค์

  2ฮาร์ดดิสค์

  3เมมโมรี่สติกค์

  4cd-rom

  5แฟลชไดร์ฟ

 38. ด.ญ พัชรี จาดศรี ชั้น ป. ม4/2 เลขที่ 21

  อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล

  1.แฟลดไดรฟ์

  2.แผ่นดสก์

  3.แผ่นซีดี

  4.ฮาร์ดดิส นอก

  5.ฮาร์ดดิส CPU

 39. ด.ช. จิรพัส ผาลาภ ชั้น ป. 4/2 เลขที่ 7

  อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล
  1.เเฟลชไดรฟ์
  2.เเผ่นดิสก์
  3.เเผ่นcd
  4.ฮาร์ดดิส
  5.เมมเมอรี่การ์ด

 40. ด.ช.ณัฐพล อินเหล็ก เลขที่ 8 ป.4/2

  อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  1. เครื่องพิมพ์
  2. คอมพิวเตอร์
  3. สแกนเนอร์
  4. กล้องดิจิทัล

 41. ด.ญ. ณิชา เสือจงภู ป.4/2 เลขที่ 20

  1. ช่วยให้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างสะดวกรวดเร็ว โดยใช้โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์หรือในรูปของ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

  2. ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจำนวนมหาศาล ซึ่งผลิตออกมาในแต่ละวัน
  3. ช่วยให้เก็บสารนิเทศไว้ในรูปที่สามารถเรียกใช้ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างสะดวก

  4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารนิเทศ เช่น ช่วยนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร ด้วยการช่วยคำนวณตัวเลขที่ยุ่งยาก ซับซ้อนซึ่งไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ด้วยมือ

  5. ช่วยให้สามารถจัดระบบอัตโนมัติเพื่อการเก็บ เรียกใช้และประมวลผลสารนิเทศ

 42. เด็กหญิง วรกมล ทับม่วง ป.4/2 เลขที่ 27

  1. ช่วยให้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างสะดวกรวดเร็ว โดยใช้โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์หรือในรูปของ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

  2. ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจำนวนมหาศาล ซึ่งผลิตออกมาในแต่ละวัน
  3. ช่วยให้เก็บสารนิเทศไว้ในรูปที่สามารถเรียกใช้ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างสะดวก

  4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารนิเทศ เช่น ช่วยนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร ด้วยการช่วยคำนวณตัวเลขที่ยุ่งยาก ซับซ้อนซึ่งไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ด้วยมือ

  5. ช่วยให้สามารถจัดระบบอัตโนมัติเพื่อการเก็บ เรียกใช้และประมวลผลสารนิเทศ

 43. ด.ญ.รัฐนันท์ ปันด้วง ป.4/2 ล. 19

  1. ช่วยให้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างสะดวกรวดเร็ว โดยใช้โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์หรือในรูปของ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

  2. ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจำนวนมหาศาล ซึ่งผลิตออกมาในแต่ละวัน
  3. ช่วยให้เก็บสารนิเทศไว้ในรูปที่สามารถเรียกใช้ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างสะดวก

  4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารนิเทศ เช่น ช่วยนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร ด้วยการช่วยคำนวณตัวเลขที่ยุ่งยาก ซับซ้อนซึ่งไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ด้วยมือ

  5. ช่วยให้สามารถจัดระบบอัตโนมัติเพื่อการเก็บ เรียกใช้และประมวลผลสารนิเทศ

 44. ด.ญ. จิราพรรณ แบบวา ชั้น 4/2 เลขที่ 22

  อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล

  1.แฟลดไดรฟ์

  2.แผ่นดิสก์

  3.แผ่นซีดี

  4.ฮาร์ดดิส นอก

  5.ฮาร์ดดิส CPU

 45. ศศิวรรณ พรหมจุ้ย ป.4/2 ล.28

  1. สื่ออสารระหว่างกันอยางสะดวกรวดเร็ว โดยใช้ โทรศัพท์มือถือ เเละ โทรศัพท์บ้าน

  2. ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจำนวนมหาศาล ซึ่งผลิตออกมาในแต่ละวัน

  3. ช่วยให้เก็บสารนิเทศไว้ในรูปที่สามารถเรียกใช้ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างสะดวก

 46. ด.ญ. บุณยวีย์ สงทอง ป.4/2 เลขที่26

  อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล ได้แก่

  1.แผ่นดิส

  2.แฟรชไดฟ์

  3.ฮาร์ดดิสก์ CPU

  4.ฮาร์ดดิสก์ นอก

  5.กล้องดิจิทัล

  อุปกรณ์สารสนเทศ

  1.คอมพวเตอร์

  2.สแกนเนอร์

  3.เครืองพิมพ์

  4.กล้องดิจิทัล

 47. ด.ญ ศิศนิภา คะสันต์ 4/2

  1. ช่วยให้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างสะดวกรวดเร็ว โดยใช้โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์หรือในรูปของ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

  2. ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจำนวนมหาศาล ซึ่งผลิตออกมาในแต่ละวัน

  3. ช่วยให้เก็บสารนิเทศไว้ในรูปที่สามารถเรียกใช้ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างสะดวก

  4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารนิเทศ เช่น ช่วยนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร ด้วยการช่วยคำนวณตัวเลขที่ยุ่งยาก ซับซ้อนซึ่งไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ด้วยมือ
  5. ช่วยให้สามารถจัดระบบอัตโนมัติเพื่อการเก็บ เรียกใช้และประมวลผลสารนิเทศ

 48. ดญ พรชนก เพ็ชรัตน์

  1. ช่วยให้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างสะดวกรวดเร็ว โดยใช้โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์หรือในรูปของ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

  2. ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจำนวนมหาศาล ซึ่งผลิตออกมาในแต่ละวัน
  3. ช่วยให้เก็บสารนิเทศไว้ในรูปที่สามารถเรียกใช้ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างสะดวก

  4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารนิเทศ เช่น ช่วยนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร ด้วยการช่วยคำนวณตัวเลขที่ยุ่งยาก ซับซ้อนซึ่งไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ด้วยมือ

  5. ช่วยให้สามารถจัดระบบอัตโนมัติเพื่อการเก็บ เรียกใช้และประมวลผลสารนิเทศ

 49. เด็กหญิง วรกมล ทับม่วง ป.4/2 เลขที่ 27

  อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล
  1.แฟรชไดรฟ์
  2.แผ่นซีดี
  3.แผ่นดีส
  4.ฮาร์ดดีสภายใน CPU
  5.ฮาร์ดดิสภายนอก
  อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  1.สแกนเนอร์
  2.คอมพิวเตอร์
  3.เครื่องพิมพ์
  4.กล้องดิจิทัล

 50. ด.ญ.วิภาณี สุดสาย 4/2

  1. ช่วยให้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างสะดวกรวดเร็ว โดยใช้โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์หรือในรูปของ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

  2. ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจำนวนมหาศาล ซึ่งผลิตออกมาในแต่ละวัน
  3. ช่วยให้เก็บสารนิเทศไว้ในรูปที่สามารถเรียกใช้ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างสะดวก

  4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารนิเทศ เช่น ช่วยนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร ด้วยการช่วยคำนวณตัวเลขที่ยุ่งยาก ซับซ้อนซึ่งไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ด้วยมือ

  5. ช่วยให้สามารถจัดระบบอัตโนมัติเพื่อการเก็บ เรียกใช้และประมวลผลสารนิเทศ

 51. ด.ญ. รัตติกาล ภูพืช ป.4/2 เลขที่30

  1. ช่วยให้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างสะดวกรวดเร็ว โดยใช้โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์หรือในรูปของ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

  2. ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจำนวนมหาศาล ซึ่งผลิตออกมาในแต่ละวัน

  3. ช่วยให้เก็บสารนิเทศไว้ในรูปที่สามารถเรียกใช้ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างสะดวก

  4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารนิเทศ เช่น ช่วยนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร ด้วยการช่วยคำนวณตัวเลขที่ยุ่งยาก ซับซ้อนซึ่งไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ด้วยมือ
  5. ช่วยให้สามารถจัดระบบอัตโนมัติเพื่อการเก็บ เรียกใช้และประมวลผลสารนิเทศ

 52. ด.ญ.ภัคจิรา ศรีนวลอินทร์ 4/2

  1. ช่วยให้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างสะดวกรวดเร็ว โดยใช้โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์หรือในรูปของ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

  2. ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจำนวนมหาศาล ซึ่งผลิตออกมาในแต่ละวัน

  3. ช่วยให้เก็บสารนิเทศไว้ในรูปที่สามารถเรียกใช้ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างสะดวก

  4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารนิเทศ เช่น ช่วยนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร ด้วยการช่วยคำนวณตัวเลขที่ยุ่งยาก ซับซ้อนซึ่งไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ด้วยมือ
  5. ช่วยให้สามารถจัดระบบอัตโนมัติเพื่อการเก็บ เรียกใช้และประมวลผลสารนิเทศ

 53. ด.ช.ณัฐพล อินเหล็ก เลขที่ 8 ป.4/2

  อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล
  1. แฟลชไดรฟ์
  2. แผ่นซีดี
  3. แผ่นดิสก์
  4. ฮาร์ดดิส
  5. กล้องดิจิทัล

 54. ด.ญ. ณิชา เสือจงภู ป.4/2 เลขที่ 20

  อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล

  1.แฟลดไดรฟ์

  2.แผ่นCD

  3.ฮาร์ดดิส

  4.ฮาร์ดิสภายนอก

  5.ฮาร์ดิสภายใน CPU

  อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  1เครื่องพิมพ์

  2.กล้องดิจิทัล

  3.คอมพิมเตอร์

  4.สแกนเนอร์

 55. ด.ญ.รัฐนันท์ ปันด้วง ป.4/2 ล. 19

  อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล

  1.แฟรชไดรฟ์

  2.ฮาร์ดดิส

  3.ฮาร์ดดิสภายใน cpu

  4.แผ่นซีดี

  5.ฮาร์ดดิสภายนอก

  อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  1.กล้องดิจิทัล

  2.เครื่องพิมพ์

  3.คอมพิวเตอร์

  4.สแกนเนอร์

 56. ด.ญ บัณฑิตา คำพืช ป42

  อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล
  1.แฟลดไดรฟ์
  2.แผ่นดิสก์
  3.แผ่นซีดี
  4.ฮาร์ดดิส

 57. สวัสดีเพื่อน

 58. ด.ญ.วิภาณี สุดสาย 4/2

  อุปกรณ์ในกาจัดเก็บข้อมูล ได้แก่
  1.ฮาร์ดดิสภายใน CPU
  2.ฮาร์ดดิสภายนอก
  3.แผ่นซีดี
  4.แฟลชไดรฟ์
  5.แผ่นดิสก์

 59. เด็กชายภูตะวัน กาวิน

  อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล

  1.เเฟรชไดรฟ์

  2.เเผ่นดิสก์

  3.เเผ่นซีดี

  4.ฮาร์ดดิสภายใน cpu

  5.ฮาร์ดดิสภายนอก

  อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  1.คอมพิวเตอร์

  2.เครื่องพิมพ์

  3.สเเกนเนอร์

  4.กล้องดิจิทัล

 60. ชื่อ เด็กหญิง ฑิตฐิตา ประจำเมือง ป.4/3

  อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล
  1.แฟลดไดรฟ์
  2.แผ่นดิสก์
  3.แผ่นซีดี
  4.ฮาร์ดดิส

  • ด.ช.ภาณุพงศ์ วงศ์สมนึก ป.4/3เลขที่18

   อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล

   1.เเฟรชไดรฟ์

   2.เเผ่นดิสก์

   3.เเผ่นซีดี

   4.ฮาร์ดดิสภายใน cpu

   5.ฮาร์ดดิสภายนอก

   อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

   1.คอมพิวเตอร์

   2.เครื่องพิมพ์

   3.สเเกนเนอร์

   4.กล้องดิจิทัล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: